Opleiding procesoperator: kan dat in één jaar?

Opleiding procesoperator: kan dat in één jaar?

Share Button

157149 Summa Procestechnologie Portretten ZW1a“Heel veel bedrijven vragen ons: ‘Kun je een verkort opleidingstraject voor procesoperator aanbieden, via de derde leerweg?’ Eigenlijk willen deze bedrijven met weinig kosten en inspanningen voor het bedrijf een diplomatraject voor operators organiseren. En dan moet je niet bij ons zijn.” Saartje Janssen geeft leiding aan de mensen van Summa Procestechnologie en ze staat voor haar principes. Ze ziet dat het in de praktijk vaak niet werkt: “Steeds meer bedrijven komen terug van die verkorte opleidingen. Want wat doet dit met de waarde van een landelijk erkend operator-diploma? Een van onze klanten doet bij ons het driejarig traject operator B, terwijl hun zusterlocatie met een organisatie werkt die de Operator B-opleiding in één jaar aanbiedt. Maar zij komen er nu van terug. De mensen die de verkorte opleiding doen, blijken niet zo goed inzetbaar te zijn op de werkvloer.” Saartje en haar collega’s hebben op korte termijn last van het vasthouden aan hun principes, maar op de langere termijn geloven ze in hun visie op kwaliteit.

Een operatoropleiding is een investering

“Een verkorte opleiding voor procesoperator zou op zich kunnen werken bij studenten met voorkennis in de procesindustrie, bijvoorbeeld als ze al enkele jaren werkervaring hebben. Maar meestal is het niet zo simpel, het kost nou eenmaal tijd om mensen van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘onbewust bekwaam’ te brengen. We leren mensen hoe ze dingen moeten doen, maar ook hoe ze problemen op moeten lossen. Procesoperators krijgen steeds meer verantwoordelijkheden.” Dus haastige spoed is ook hier niet goed? “Dat verkorten van opleidingen heeft nou eenmaal nadelen, zo weet ik als opleidingsdeskundige. Als je wilt leren moet je dat op verschillende niveaus doen voordat je het echt helemaal beheerst. Ik hoor steeds vaker van bedrijven dat zij goede operators willen hebben, die kwaliteit leveren en duurzaam inzetbaar zijn. Een diploma is leuk maar het gaat natuurlijk om een daadwerkelijke verandering op de werkvloer.  Die bedrijven willen investeren in een opleiding die dat ondersteunt.” En dat is ook jullie insteek? “Precies. We hebben vastgehouden aan onze kwaliteit en principes, en dat heeft ons serieus studenten gekost. Maar we geloven er echt in.” En gelukkig zijn er bedrijven met een visie  op de lange termijn  en die kwaliteit van opleiden hoog in het vaandel hebben staan.

Kwaliteit staat bovenaan

“We hebben hier allemaal docenten met een leerbevoegdheid en een specialisatie, en we maken gebruik van elkaars kennis. Als je gebruik maakt van elkaars talent en kwaliteiten, breng je de opleiding naar een hoger niveau. Zo zijn we bijvoorbeeld gestart met avondklassen waarin docenten die vakken geven waarin ze gespecialiseerd zijn. En met webinars rondom specifieke thema’s. Kwaliteit is voor ons belangrijk.” En waaruit blijkt dat? “We werken bijvoorbeeld kleinschalig, dat is voor onze doelgroep erg belangrijk. We hebben een zeer persoonlijke relatie met bedrijven en studenten. We richten ons op de werkvloer van de bedrijven en proberen door een intensieve samenwerking de student een stapje verder te helpen. Waar mogelijk gebruiken we de realistische praktijksituatie met de cases, materialen en oplossingen  vanuit de bedrijven. Maar we proberen de leerstof wel breder te maken natuurlijk, zodat de student ook op andere plekken ander werk kan doen.” 

Blijven vernieuwen

“We geven een deel van ons budget uit aan het werken met partners. Partijen die ons aanvullen, zoals het Mikrocentrum op het gebied van kunststoffen of Perficio op het gebied van continu verbeteren en procesoptimalisatie binnen productieprocessen. Als je realistisch bent in wat je wel of niet kan, toon je ook kwaliteit vind ik. En je moet bereid zijn om daar een stuk van je budget voor vrij te maken. Op die manier blijven we vernieuwen.” En lopen jullie daarin voorop? “Volgens mij wel. Daarnaast hebben we een belangrijke ontwikkelrol in het Consortium “Werkend Leren in de Procesindustrie”. Veertien ROC’s hebben zich landelijk verenigd in een procestechnologie-platform. Onze studenttevredenheid en bedrijventevredenheid zijn erg hoog. Ons jaarlijks klantrelatiegesprek bevestigt dat we de juiste keuzes maken.” 

Kwetsbaar opstellen werkt

“Kennisdeling is heel belangrijk, maar ook je kwetsbaar op durven stellen. We hebben een docent die bij een klant moeite had met het opzetten van een training. Hij durfde zijn eigen rol en de communicatie binnen het bedrijf bespreekbaar te maken. Die aanpak werkte! Uiteindelijk kwam de opleiding met veel meer draagvlak van de grond. En bij de volgende opdracht wilde deze klant weer met dezelfde docent werken. De wereld verandert en wij proberen dat in onze opleiding terug te laten komen. Ik geloof daarin.”

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *